Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

3. Wygodniej rowerem między Marymoncką i Twardowską
Wygodne powiązanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marymonckiej z ul. Twardowską na zasadzie tzw. czwartego ramienia skrzyżowania wraz z oznakowaniem na jezdni.