Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

8. Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce
Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po północno-wschodniej stronie Conrada, wyniesienie dwóch przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wygodniejsze dojścia do przystanków Reymonta i Chomiczówka.