Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

10. Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż północnej strony nasypu ul. Mickiewicza na wiadukt nad trasą AK - od skrzyżowania z Rudzką i Klaudyny do początku istniejącej ścieżki rowerowej przy wiadukcie ul. Mickiewicza. Nawierzchnia bitumiczna.