Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

11. Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego
Wygodna ścieżka dla pieszych i rowerzystów przez Las Lindego i poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Twardowskiej i Karskiej.