Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

7. Bezpieczna ul. Sokratesa
Wyznaczenie pasów postojowych, budowa wysp osłaniających przejścia dla pieszych, uzupełnienie i poprawa oznakowania ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sokratesa.