Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

8. Bezpieczna zielona Aleja Lotników, bezpieczna zielona ulica Wałbrzyska
Projekt polega na:
- budowie brakującego chodnika od ul. Wróblej do ul. Dominikańskiej,
- wyznaczeniu pasów rowerowych od ul. Orzyckiej do ul. Batuty,
- uporządkowaniu parkowania samochodów,
- postawieniu azylów na niebezpiecznych przejściach dla pieszych,
- posadzeniu 50 drzew.