Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

16. Mikropark pod Wierzbą
Na niewielkim skwerze przed sklepem rośnie piękna wierzba. Jednak rosnąca wokół trawa i chodnik zostały zniszczone przez czas i parkujące samochody. Ten teren warto uporządkować. Projekt zakłada wymianę chodnika, zasianie brakującej trawy, uniemożliwienie parkowania od strony przejścia dla pieszych przez ul. Bełdan, postawienie ławek i stolika.