Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

26. Róże dla Smyczkowej
Na Smyczkowej rosną żywopłoty z róż. Nie tworzą one ciągłego szpaleru wzdłuż ulicy. Tam, gdzie nie ma róż, samochody rozjeżdżają trawniki. Posadzenie róż poprawi estetykę ulicy i zwiększy bezpieczeństwo. Dodatkowo projekt zakłada obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych.