Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

13. Przystanki dostępne dla wszystkich! (Pole Mokotowskie/SGH)
Obecnie przystanki tramwajowe przy Szkole Głównej Handlowej są niedostępne dla wielu osób. Projekt umożliwia dostanie się do nich bez konieczności korzystania ze schodów. Przy okazji poprawia bezpieczeństwo i warunki ruchu pieszych dzięki efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni.