Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

17. Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na ul. Abrahama i Umińskiego
Projekt ma na celu wymalowanie pasów rowerowych i wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Abrahama od ul. Kapelanów AK do ul. Fieldorfa i na ul. Umińskiego.