Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

14. Uciąglijmy ścieżkę rowerową wzdłuż Wisłostrady na Powiślu. Rowerem na ASP!
Projekt poprawy bezpieczeństwa i uspójnienia ważnego szlaku komunikacji rowerowej na Powiślu poprzez budowę ścieżki rowerowej na Wisłostradzie. Zadanie obejmuje ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i ul. Wioślarską od ul. Zajęczej do ul. Ludnej po stronie zachodniej.