Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

27. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i rowerzystów na przejazdach poprzez ich wyniesienie do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.