Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

2. Usprawnienie ruchu rowerowego (Ursus Północny)
Projekt ma na celu uzupełnienie brakujących elementów sieci rowerowej w Ursusie. Będzie polegał na wyznaczeniu pasów, przejazdów i dróg dla rowerów.