Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

9. Uspokojony ruch na lokalnych ulicach Zielonego Ursynowa (część 2)
Wyznaczenie strefowego ograniczenia prędkości do 30 km/h na lokalnych ulicach Ludwinowa, Krasnowoli i Jeziorek (ograniczone: ul. Puławską, Karczunkowską, torami kolejowymi i ul. Ludwinowską - Sztajerka). Ulice na tym obszarze powinny służyć wyłącznie mieszkańcom - ruch tranzytowy należy ograniczać, m.in. poprzez uspokojenie ruchu. Projekt jest kontynuacją pomysłu z poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego.