Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

10. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów (Kasprzaka-Prosta)
Projekt poprawi bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi / kierowcami.