Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

12. Ścieżka rowerowa na al. Solidarności
Projekt uspójnienia sieci rowerowej i poprawy komfortu pieszych. Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej i remont chodnika po północnej stronie alei Solidarności oraz wydzielenie ścieżki z jezdni na odcinku ul. Leszno w celu połączenia planowanych ścieżek na ul. Leszno i Okopowej z ul. Żelazną.