Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

Projekty ogólnodzielnicowe

2. Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych
Stworzenie dozorowanych, zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów na istniejących parkingach strzeżonych zarządzanych przez Praski Zarząd Terenów Publicznych.

7. Kolejne zielone skwery Pragi
Projekt przewiduje stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Ząbkowskiej, Siedleckiej / Łochowskiej / Wołomińskiej / Folwarcznej, Kępnej oraz unowocześnienie i doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny skweru im. płk. Antoniego Żurowskiego na Ratuszowej/11 Listopada.

8. Łącznik rowerowy na Placu Weteranów od Sierakowskiego do Floriańskiej
Projekt przewiduje wykonanie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Sierakowskiego do ul. Floriańskiej (możliwość kontynuowania jazdy rowerem boczną uliczką al. Solidarności).

Obszar 1

5. Nasadzenia 5 sztuk drzew w ul. Okrzei
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.

9. Zielona Ząbkowska
Urządzenie pasa zieleni po południowej stronie ulicy Ząbkowskiej (na odcinku między ulicami Brzeską i Markowską) oddzielającego chodnik od miejsc postojowych i jezdni. Zainstalowanie ławek, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci.

12. Poprawki i uzupełnienie na drogach dla rowerów po budowie Metra (ul Targowa)
1. Droga rowerowa na ul.Targowej:
a) poprawienie przejazdów bramowych (wypełnienie spoin "kocich łbów")
b) poprawienie przejazdu przez ul. Białostocką
2. Uspokojenie ruchu - brukowy odcinek ul. Ząbkowskiej

Obszar 2

5. Rondo Starzyńskiego jak nowe
Dokończenie budowy drogi rowerowej wokół ronda Starzyńskiego, pochylnia na przystanek kolejowy Warszawa ZOO, poszerzenie chodników w rejonie przystanków autobusowych, wspólny przystanek tramwajowy w stronę Żerania, dodatkowe dojście na przystanek w kierunku Żaby, 30 nowych miejsc parkingowych.

7. Rozświetlamy Park Praski!
Projekt zakłada poprawę poziomu bezpieczeństwa i komfortu przebywania w Parku Praskim poprzez wymianę oświetlenia w głównych alejach oraz miejscach rekreacji mieszkańców.

10. Rewitalizacja zieleni w pasie drogowym ul. Wileńskiej
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.