Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

Projekty ogólnodzielnicowe

14. Deptak w ciągu ulicy Płatnerskiej na Nowym Rembertowie
Budowa ciągu drogi dla pieszych i rowerów, wraz z dodatkowymi elementami, umożliwiającej dogodne korzystanie z niezagospodarowanego dotąd fragmentu ulicy Płatnerskiej na Nowym Rembertowie. Aranżacja ulicy będzie umożliwiała dogodne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy ulicami Amałowicza a ulicą Gembarzewskiego.

18. Pasy rowerowe - zmiana organizacji ruchu w al. Chruściela „Montera” między ul. Paderewskiego a rondem
Zmiana organizacji ruchu na środkowym odcinku al. gen. A. Chruściela „Montera” od ul. I. J. Paderewskiego do ronda gen. A. E. Fieldorfa. Przesunięcie parkowania z chodnika na prawy pas jezdni i wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów.