Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

Projekty ogólnodzielnicowe

15. Połączenie pasów rowerowych na Tamce z mostem Świętokrzyskim
Wyznaczenie pasów rowerowych na ulicach Tamka i Zajęcza, łączących istniejące pasy rowerowe na Tamce i Podskarpową Ścieżkę Rowerową ze drogami dla rowerów na moście Świętokrzyskim i bulwarami nad Wisłą; zapewnienie ciągłości głównej trasy rowerowej z Woli na Pragę.

25. Uzupełnienie sieci tras rowerowych w Śródmieściu
Poprawa spójności i bezpieczeństwa sieci tras rowerowych w centrum Warszawy poprzez budowę lub korektę 4 odcinków dróg lub pasów ruchu dla rowerów, dobranych tak by jak najlepiej uzupełniać planowane w latach 2016-2017 większe inwestycje. Łatwiejszy dojazd m.in. z/na Żoliborz, most Gdański i Trakt Królewski.

43. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i rowerzystów na przejazdach poprzez ich wyniesienie do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.

49. Rowerem, dwukierunkowo po całym Śródmieściu
Dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerów na kolejnych odcinkach lokalnych ulic jednokierunkowych w dzielnicy, poprawiające dostępność Śródmieścia i umożliwiające poruszanie się na rowerze z pominięciem najbardziej niebezpiecznych głównych ulic.

Obszar Sawa

5. Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej
Projekt zakłada montaż 3 lamp na odcinku drogi rowerowej biegnącej koroną wału przeciwpowodziowego.

13. Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie węzła rowerowego, skwer przy Wenedów oraz drogi dojazdowej
Oświetlenie ruchliwego, uczęszczanego węzła rowerowego, leżącego na jednej z głównych tras rowerowych wschód - zachód.

14. Uciąglijmy ścieżkę rowerową wzdłuż Wisłostrady na Powiślu. Rowerem na ASP!
Projekt poprawy bezpieczeństwa i uspójnienia ważnego szlaku komunikacji rowerowej na Powiślu poprzez budowę ścieżki rowerowej na Wisłostradzie. Zadanie obejmuje ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i ul. Wioślarską od ul. Zajęczej do ul. Ludnej po stronie zachodniej.

Obszar Wars

3. Krucza przyjazna dla pieszych - szerszy chodnik
Projekt polega na przeniesieniu parkowania z chodnika na jezdnię na ul. Kruczej na południe od ul. Pięknej.

26. Drugie dojście na przystanek tramwajowy Hoża 04
Projekt poprawy dostępności komunikacji miejskiej polega na budowie chodnika o długości ok. 60 metrów do przystanku Hoża 04 na ul. Marszałkowskiej. Ma to na celu umożliwienia dojścia na przystanek z przejścia dla pieszych przy ulicy Wilczej (od strony południowej).

27. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i rowerzystów na przejazdach poprzez ich wyniesienie do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.