Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

Obszar Ursus Północny

2. Usprawnienie ruchu rowerowego (Ursus Północny)
Projekt ma na celu uzupełnienie brakujących elementów sieci rowerowej w Ursusie. Będzie polegał na wyznaczeniu pasów, przejazdów i dróg dla rowerów.

Obszar Ursus Południowy

1. Usprawnienie ruchu rowerowego (Ursus Południowy)
Projekt ma na celu uzupełnienie brakujących elementów sieci rowerowej w Ursusie. Będzie polegał na wyznaczeniu pasów dla rowerów oraz przywrócenia dwukierunkowego ruchu rowerowego.