Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

Projekty ogólnodzielnicowe

35. Kolejne 50 drzew dla Ursynowa
Projekt zakłada dosadzenie 50 drzew wzdłuż głównych ulic Ursynowa. Dzięki alejom drzew ulice wyglądają lepiej, są przyjemniejsze, drzewa ograniczają hałas, oczyszczają powietrze, dają cień i schronienie dla ptaków. Drzewa pojawią się na trawnikach wzdłuż kilkunastu głównych ulic.

Obszar Ursynów Wysoki Północny

17. Łączymy Parki na Ursynowie Północnym
Kontynuacja zwycięskiego projektu Łączymy Parki z poprzedniej edycji BP. Połączmy parki Ursynowa Północnego - Park im. Jana Pawła II i Park R. Kozłowskiego w jeden duży park! Potrzebny jest remont chodników, dosadzenie roślinności ozdobnej, postawienie ławek.

19. Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola - skwer na ul. ZWM bez parkowania pojazdów
Celem projektu jest utworzenie skweru na placykach (górnym i dolnym) przylegających do placówek oświatowych na ul. ZWM - założenie klombów, zasadzenie krzewów, uporządkowanie terenu, postawienie ławek i ograniczenie ruchu samochodów i parkowania do niezbędnego minimum (dojazd dla służb oraz dostaw do placówek oświatowych i pawilonów handlowych).

Obszar Ursynów Wysoki Południowy

Dodatkowe przejście dla pieszych przez Stryjeńskich pomiędzy Przy Bażantarni a Wąwozową
Dodatkowe przejście dla pieszych przez Stryjeńskich pomiędzy Przy Bażantarni a Wąwozową (pomiędzy budynkiem Stryjeńskich 13D a wejściem do Parku Moczydełko).

Obszar Zielony Ursynów

9. Uspokojony ruch na lokalnych ulicach Zielonego Ursynowa (część 2)
Wyznaczenie strefowego ograniczenia prędkości do 30 km/h na lokalnych ulicach Ludwinowa, Krasnowoli i Jeziorek (ograniczone: ul. Puławską, Karczunkowską, torami kolejowymi i ul. Ludwinowską - Sztajerka). Ulice na tym obszarze powinny służyć wyłącznie mieszkańcom - ruch tranzytowy należy ograniczać, m.in. poprzez uspokojenie ruchu. Projekt jest kontynuacją pomysłu z poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego.