Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

Projekty ogólnodzielnicowe

3. Wygodniej rowerem między Marymoncką i Twardowską
Wygodne powiązanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marymonckiej z ul. Twardowską na zasadzie tzw. czwartego ramienia skrzyżowania wraz z oznakowaniem na jezdni.

17. Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Bielanach
Budowa dwóch odcinków dróg dla rowerów o łącznej długości 350 m, poprawiających spójność sieci tras rowerowych na Bielanach. Dodatkowo wyniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez wlot ul. Sadowskiej oraz zalegalizowanie dwukierunkowego ruchu rowerów na dwóch lokalnych ulicach jednokierunkowych.

31. Montaż wyświetlaczy informujących o najbliższych odjazdach pojazdów komunikacji naziemnej na peronach stacji metra Słodowiec
Projekt polega na montażu monitorów przy południowych wyjściach z peronu stacji Słodowiec pokazujących czas do odjazdu najbliższych tramwajów i autobusów.

Obszar Chomiczówka

8. Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce
Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po północno-wschodniej stronie Conrada, wyniesienie dwóch przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wygodniejsze dojścia do przystanków Reymonta i Chomiczówka.

Obszar Piaski

2. Równo na Reymonta rowerem
Zastąpienie (niezgodnej z obecnymi standardami) kostki betonowej na równą nawierzchnię asfaltową na drodze dla rowerów wzdłuż al. Reymonta (odc. Broniewskiego - gr. dzielnicy Bemowo).

Obszar Ruda, Marymont, Las Bielański

10. Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż północnej strony nasypu ul. Mickiewicza na wiadukt nad trasą AK - od skrzyżowania z Rudzką i Klaudyny do początku istniejącej ścieżki rowerowej przy wiadukcie ul. Mickiewicza. Nawierzchnia bitumiczna.

14. Zazieleńmy Marymoncką i Podleśną
Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Podleśnej (na całej długości po obu stronach) i Marymonckiej (na całej długości po stronie wschodniej).

Obszar Słodowiec

5. Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta
Bezpieczny i wygodny korytarz pieszo-rowerowy przez dwa parki, od skrzyżowania Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania Perzyńskiego i Staffa, łączący trzy istniejące ścieżki rowerowe. Dodatkowo utwardzenie wydeptanej ścieżki - dojścia do przystanku autobusowego Park Olszyna.

Obszar Stare Bielany

3. Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na 7 ulicach jednokierunkowych
Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na ulicach: Zuga, Cegłowska, Lipińska, Płatnicza, Kleczewska, Staffa, Magiera.

11. Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego
Wygodna ścieżka dla pieszych i rowerzystów przez Las Lindego i poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Twardowskiej i Karskiej.

Obszar Wawrzyszew

7. Bezpieczna ul. Sokratesa
Wyznaczenie pasów postojowych, budowa wysp osłaniających przejścia dla pieszych, uzupełnienie i poprawa oznakowania ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sokratesa.

Obszar Wrzeciono, Młociny

10. Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach
Budowa dwóch odcinków dróg dla rowerów przy ulicach Kasprowicza i Marymonckiej, przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania na zjeździe z mostu Północnego, wyniesienie przejścia i przejazdu przez ul. Książąt Mazowieckich i ulepszenie piaszczystej nawierzchni na niebieskim szlaku rowerowym przez Las Młociński.