Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

Obszar Czyste + Mirów

2. Uporządkowanie parkowania i uspokojenie ruchu na ul. Siedmiogrodzkiej i Grzybowskiej
Projekt zakłada przeniesienie parkowania częściowo lub całkowicie na istniejącą jezdnię i uspokojenie ruchu przez zawężenie zbyt szerokich pasów ruchu na ul. Siedmiogrodzkiej i Grzybowskiej, na odcinku od Skierniewickiej do Towarowej.

9. Przyjazny Mirów i Czyste - poprawa bezpieczeństwa pieszych, nowa zieleń i drzewa, udogodnienia rowerowe
Projekt polega na uporządkowaniu 2 skwerów przy Towarowej i Rondzie ONZ, poprawie bezpieczeństwa ruchu i pieszych na skrzyżowaniach Twarda / Sienna i Twarda / Śliska, nasadzeniu nowych drzew wzdłuż Towarowej, utworzenie parkingu dla autokarów przy Muzeum oraz wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

10. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów (Kasprzaka-Prosta)
Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi / kierowcami.

17. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej
Obecne zagospodarowanie skrzyżowania Ogrodowej i Wroniej jest niebezpieczne i nieefektywne. Projekt pozwoli lepiej wykorzystać przestrzeń i poprawi bezpieczeństwo oraz warunki ruchu.

Obszar Młynów

6. Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie
Dopuszczenie kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych, wyznaczenie pasów rowerowych lub pasów postojowych na jezdni ul. Ostroroga oraz łącznik rowerowy pomiędzy Obozową a Tyszkiewicza.

Obszar Nowolipki + Powązki

2. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Powązkowskiej - od wiaduktu kolejowego do ul. Tatarskiej
Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o fragment odcinka wzdłuż ulicy Powązkowskiej - pomiędzy wiaduktem kolejowym a ul. Tatarską. Zapewnienie połączenia rowerowego pomiędzy Wolą a Żoliborzem (i dalej - Bielanami) i zapewnienie mieszkańcom tych dzielnic dogodnego dojazdu w inne części Woli oraz w kierunku Śródmieścia i Pragi.

12. Ścieżka rowerowa na al. Solidarności
Projekt uspójnienia sieci rowerowej i poprawy komfortu pieszych. Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej i remont chodnika po północnej stronie alei Solidarności oraz wydzielenie ścieżki z jezdni na odcinku ul. Leszno w celu połączenia planowanych ścieżek na ul. Leszno i Okopowej z ul. Żelazną.

18. Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni
Pochylnia umożliwi przejazd rowerem i przejście z wózkiem dziecięcym pomiędzy osiedlami a Rondem Radosława (centrum handlowe, przystanki tramwajowe).

Obszar Ulrychów + Odolany

15. Usprawnienia piesze i rowerowe na Odolanach i Ulrychowie
Projekt polega na wybudowaniu chodnika łączącego przystanek autobusowy PARAFIALNA (dawny Prądzyńskiego) w al. Prymasa Tysiąclecia z ulicą Ordona a także dopuszczeniu kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych.