Budżet partycypacyjny Warszawa 2017

Projekty ogólnodzielnicowe

9. Stojaki dla studentów, czytelników i klientów
Wygodne i bezpieczne stojaki rowerowe zostaną zamontowane przy uczelniach, akademikach, bibliotekach i innych punktach, gdzie brakuje miejsc do parkowania rowerów.

11. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów
Projekt poprawi bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż Grójeckiej i Banacha. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.

Obszar Rakowiec

4. Rakowiec przyjazny dla wszystkich! (w tym pieszych i rowerzystów)
Udogodnienia poprawiające bezpieczeństwo i warunki ruchu. Zieleniec na rogu Grójeckiej i Skorochód-Majewskiego zostanie wyposażony w latarnie. Ulica Skorochód-Majewskiego zostanie wyposażona w fizyczne środki uspokojenie ruchu, zaś przejścia dla pieszych na Dickensa - w azyle. Ulice jednokierunkowe staną się dwukierunkowe dla rowerów, co poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu.

11. Przyjazna Pawińskiego. Więcej zieleni, bezpiecznych przejść, miejsc parkingowych. Nowe chodniki wzdłuż Pawińskiego i pętli Banacha
Projekt przewiduje utworzenie około 415 metrów pasa zieleni, gdzie w dużej ilości zostaną nasadzone krzewy trawa, posadzenie około 25 drzew, wyznaczenie więcej miejsc parkingowych oraz brakujących przejść dla pieszych i chodników, zwłaszcza przy pętli Banacha. Zwiększenie miejsc parkingowych ułatwi parkowanie zmotoryzowanym mieszkańcom i studentom. Przejścia z azylami zwiększą bezpieczeństwo pieszych.

Obszar Stara Ochota

4. Wygodna przesiadka na placu Zawiszy
Projekt uczyni wygodnym korzystanie z placu Zawiszy - ważnego węzła przesiadkowego. Proponowane przeniesienie przystanków znacząco zmniejszy odległości pokonywane przez pasażerów pomiędzy przystankami.

20. Rewitalizacja szpalerów drzew zachodniej strony al. Raszyńskiej
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, powiększanie mis, obsadzanie ich zielenią niską, zadarniającą - okrywową i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami, a także uzupełnienie szpalerów o nowe drzewa. Posadzenie krzewów zamiast chodnika odbędzie się kosztem likwidacji części miejsc parkingowych.

Obszar Szczęśliwice

6. Bezpieczna droga do szkoły: uspokojenie ruchu na ulicy Białobrzeskiej
Projekt zakłada montaż progów zwalniających wyspowych w dwóch miejscach na ulicy Białobrzeskiej oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h na odcinku od Siewierskiej do Nieborowskiej.